Obnova zapomenutého hesla

Založení nového účtu

Pěší toulky Karpathosem

Několik tipů na pěší výlety v různých částech ostrova, pohodový výšlap na Profitis Ilias nad Achatou, krátký pochod soutěskou Flaskias a výstup na Profitis Ilias nad Olymposem jsme zvládli a stálo to za to!

Soutěska Flaskias - Adia

Příjezd/spojení: Nejlépe je vzít si ráno taxi na planinu Lástos nebo jet autobusem z Pigádie až k odbočce asfaltové cesty vedoucí na planinu na konci vesnice Voláda. Tím se ale délka trasy prodlouží o 5,5km po této asfaltce. Zpáteční cestu je možno absolvovat zase taxíkem z Ádie nebo tam chytit večerní autobus z Lefkosu (v 17 hod.) do Pigádie.

Teprve před pár lety byla obnovena, resp. proklestěna stará stezka z náhorní planiny Lástos do zátoky Ádia v délce cca 5,25 km. Na trase trvající asi 2,5 - 3 hodiny je nutno překonat rozdíl téměř 800 výškových metrů. Cesta vede zčásti nebezpečně blízko příkrého srázu. Často je stezka hodně úzká a člověk nesmí trpět závratí. Je nutná pevná obuv a doporučují se dlouhé kalhoty a případně i trekkingová hůlka a také dostatek vody. Úžasná krajina, nádherné výhledy a nakonec úzká soutěska připomínající trochu Samarii na Krétě jsou odměnou za námahu.

Na náhorní planině Lástos vede od taverny Kalí Kardiá prašná cesta směrem dolů a stáčí se doprava. Po cca 200 m, resp. za odbočkou ke kapličce se odbočí doprava na další prašnou cestu. Z této cesty se nikam neodbočuje, cesta vede až k pozemku obehnanému zídkou s fíkovníky a olivovníky a nádrží na vodu a končí tady. V těchto místech je první značka – vybledlá červená šipka. Ukazuje na stezku, po které se pokračuje dále. Stezka vede nejprve nad soutěskou Flaskiás, od rozvalin domu se nejprve od soutěsky jakoby vzdaluje. Pokračuje po úbočí, pak se v ostrých serpentinách stáčí dolů.

Stezka přechází přes koryto potoka a prochází zpočátku pozvolna lesem. Před suťovým polem se stezka stáčí doleva a vede příkře k několika skalám. Přes svah porostlý křovinami klesá stezka stále níže, až znovu dosáhne lesa. Zde míjí vyvrácený strom a krátce nato opět křižuje koryto potoka Flaskiás. Na jižní straně soutěsky stezka vede mezi úchvatnými skalisky a oleandry, poté opět přechází na druhou stranu koryta potoka. Podél vodovodního potrubí už zbývá jen 600 m k asfaltové cestě, odkud už je to jen pár minut k oběma tavernám v Ádii.

Samozřejmě lze soutěsku jít i opačným směrem, na rozcestí naproti odbočky k taverně Pine Tree v Adii je hned u silnice umístěna červená turistická značka.

Asi po hodině a půl ležérním tempem lze vystoupat do míst, odkud se otevře výhled na jihozápadní pobřeží se zátokami Adia a Proni a za dobré viditelnosti i na nedaleký ostrov Kassos.

Z Pigadie k jeskyním v údolí Míli

Asi 2km západně od centra Pigadie se nacházejí těsně vedle sebe dvě jeskyně, které v antice sloužily jako pohřební komory.

Z Pigadie se vydejte po silnici směrem na Aperi kolem supermarketu Gergatsoulis. Po cca 400m se u taverny 7 Eleven odbočuje doleva. Asfaltová silnice vede kolem koryta říčky lemovaného oleandry a rákosem. Brzy přijdete na křižovatku, jděte rovně, resp. nalevo od domu s nápisem Garden Villa ještě asi 500m dále po silničce, stále kolem koryta říčky. Asi 20m dál od místa, kde silnici kříží elektrické vedení, odbočuje doleva strmá stezka k jeskyním, kterým domácí říkají jeskyně města Poseidia (podle starodávného názvu Pigadie). Pravá jeskyně je větší s šesti podélnými komorami na pravé straně a dalšími třemi na levé straně. Ve stěnách lze spatřit nesčetné drobné mušle, které dokládají, že před milióny let tady bývalo mořské dno.

Olympos - Profitis Ilias (703 m n.m.)

Výstup z Olymposu po značené stezce – cca 2,3 km – 1,5 hod.

V Olymposu projděte uličkou pod rozpadlými mlýny stojícími na úbočí Profitis Ilias. Od posledního domu se jde nejprve po staré monopáti, která kdysi spojovala Olympos s vesnicí Spoa. Po cca 550m odbočuje za prvními kamennými stupni úzká pěšina doleva – je značena novou červenou značkou s nápisem „Profitis Ilias“.

Vine se prudce nahoru až k několika rozpadlým stavbám. Těsně před druhou se stáčí doleva, prochází malým suťovištěm a vede po úbočí severním směrem jakoby zpět k Olymposu. Poté, co ujdete celkem 1 km, se pod vámi vesnice objeví v celé své kráse.

Dál stezka pokračuje východním směrem a po cca dalších 700m se objevuje sedlo, ze kterého lze poprvé zahlédnout kostelík na vrcholu.

Zbývá ještě poslední stoupání a jste nahoře. Kousek dál vpravo je ve výšce 703m vrcholový kámen. Z cisterny před kostelíkem si lze doplnit láhev s vodou.

Voláda- na kopec Kastro ke kapli Agios Stavros

Ve směru od Pigádie asi uprostřed vesnice mezi silničním zrcadlem a kostelem Agii Anargiri odbočuje doleva cesta ke kapli Stavros. Stezka vede nad roklí a otevírá se vám krásný výhled na výše položený voladský hřbitov. Po levé ruce se rozkládají zahrady s pomerančovníky, citroníky a fíkovníky. Na hřbetu kopce stojí kaple sv. Kříže (Ag. Stavros).

Odtud se vám otevře fantastický výhled až k Menetesu. Uvnitř informuje mramorová deska o 35 dárcích na stavbu kostelíku v r. 1972. Zbytky zdiva kolem kaple patří bývalé pevnosti, obývané příslušníky kupeckého benátského rodu Cornaro, který ovládal Karpathos a Kassos v letech 1305 – 1538. Za kaplí se vine příkrá a jen obtížně schůdná stezka do Apéri.

Pěší cesta k Profitis Ilias nad pláží Achata

Na začátku obchvatu Aperi odbočuje po pravé straně (ve směru od Pigadie) cesta – kousek před hřbitovem. Jeďte po ní, až dojedete ke dvěma opuštěným venkovským usedlostem. Za plotem /snad tam ještě bude/ začíná na levé straně cesta k Profitis Ilias (600 m n.m) – značená opět novou turistickou červenou značkou a taky červenými puntíky a mužíky. Cestu zvládnou i netrénovaní, není příkrá, vede v serpentinách, jediné mínus je otevřená stráň a pražící slunce, stín poskytnou sem tam roztroušené borovice, většinu bohužel zničil požár.

Procházíte horským údolím, doprovázet vás bude cinkání zvonců koz a po pravé straně včelí úly. Asi po hodině se dostanete na vrchol – i tady vás už nejspíš budou očekávat rohaté kamarádky, které jsou bezpochyby rády za kousek rovné země pod nohama. Nahoře stojí kostelík zasvěcený svatému proroku Eliášovi. Jsou odtud hezké výhledy dolů na pláž Achata nebo na okolní hory.

Po sestupu doporučuji jet do Volady a navštívit tavernu Klimataria, při vjezdu do vesnice ve směru od Aperi je po levé straně. Nabízí dobré jídlo za rozumné ceny a terasu s hezkým výhledem.

Saria

Zcela ojedinělý v celé Egejské oblasti je malý, dnes neobydlený ostrůvek Saría, který dělí od Karpathu asi 100m široká úžina. Až do 2. světové války na ostrově žilo několik lidí ve dvou malých osadách. V sezónu do zátoky Ta Palatia příležitostně připlouvají výletní lodě z Diafani. Plavba trvá cca 80 minut. Z příkré skalní stěny shlíží dolů bílá kaple Agios Zacharias. Ve skalní stěně se otevírá divoká soutěska, kterou se lze za 40 minut dostat do Argosu, jedné ze dvou bývalých osad. Pokud se z přístaviště vydáte nejprve asi 150m podél vyschlého koryta potoka, objeví se po levé ruce kaple Agia Sofia. Všude kolem ní jsou roztroušeny sloupy a hlavice. Pocházejí z raně křesťanské baziliky, do jejíž apsidy byla vestavěna nová kaple. Na svazích lze vidět další stavby z přírodního kamene, jedná se o původní obydlí, podobající se mykénským hrobkám nebo obydlím typu trulli, jaká je možno spatřit v italské Apulii. Doba vzniku obydlí na Sarii není známa, navíc typ obydlí není pro Řecko obvyklý. Pravděpodobně byla Ta Palatia založena arabskými piráty v 8. nebo 9. století jako opěrný bod. Pak by se jednalo o jediné zachovalé osídlení tohoto druhu v Egejské oblasti.