Obnova zapomenutého hesla

Založení nového účtu

Alfabeta a výslovnost

Alfabeta - novořecká abeceda a základní výslovnost.

Níže v tabulce je základní výslovnost řeckých písmen. Velmi často se výslovnost písmene liší podle toho, jaké další písmeno je před nebo za. Pro základy by však  tato tabulka měla dostačovat. Pokud byste měl někdo i detailní popis výslovnosti a s příklady jednotlivých slov, rád to zde zveřejním.

Při vyslovování jednotlivých slov dávejte pozor na správný přízvuk. V řečtině je přízvuk pohyblivý a může být na kterékoliv slabice ve slově a jeho špatné vyjádření, repsektive zdůraznění přízvuku nad špatnou slabikou může změnit význam celého slova.

Doporučené jazykové školy
a kurzy řečtiny
 
Jazyková škola Aristea 
Lingua Sandy
Chcete sem také zařadit? Napište nám

Písmena Alfabety a jejich názvy

Velké Malé Název
Α α Alfa
Β β Vita
Γ γ Ghama 
Δ δ Delta
Ε ε Epsilon
Ζ ζ Zita
Η η Ita
Θ θ Thita
Ι ι Jota
Κ κ Kapa
Λ λ Lamda
Μ μ Mi 
Ν ν Ni
Ξ ξ Ksi
Ο ο Omikron
Π π Pi
Ρ ρ Ro
Σ σ Sigma
Τ τ Taf
Υ υ Ypsilon
Φ φ Fi
Χ χ Chji
Ψ ψ Psi
Ω ω Omegha

Alfabeta a řecká výslovnost

Písmeno Výslovnost Situace ovlivňující výslovnost 
α a  
αι e  
αυ av pokud je před samohláskou nebo znělou souhláskou
  af pokud je před neznělou souhláskou
β,ββ ν  
Υ j nebo ji pokud je před ε, αι, η, ι, ει, οι, υ
  gh pokud je před α, ο, ω, ου
ΥΥ ng pokud je před souhláskou nebo α, ο,ω, ου
  pokud je před ε, αι, η, ι ει, οι υ
γκ g  
   
ΥΧ nch  
δ th jako anglické znělé th: ve slovech this, the
ε e  
ει i  
ευ ef pokud je před neznělou souhláskou
  ev pokud je před znělou souhláskou nebo samohláskou
ζ η z i  
θ th jako anglické neznělé th ve slovech think, thin
I i  
 κ k stojí-li před α, ο, ω, ου nebo před souhláskou: κακάο [kakao] - kakao
  ť před ε, αι, η, ι, ει, οι, υ se vyslovuje změkčeně a je skoro jako české ť: κενός [těnós] - prázdný, καιρός [těrós] - čas
λ, λλ Ι  
μ m  
μπ b na začátku slova
  mb uvnitř slova
ν, νν n  
ντ d na začátku slova
  nd ve slově
ξ  x(ks)   
O o  
OI i  
ου u  
π, ττπ Ρ  
Ρ r  
σ z pokud je před před znělou souhláskou
  s v ostatních případech
σσ s  
τ, ττ t  
τζ dz  
τσ c  
υ, υι  i  
φ f  
Χ ch pokud je před α, ο, ω, ου nebo před souhláskou
  chj pokud je před ε, αι, η, ι, ει, οι, υ, tak sevyslovuje změkčeně
Ψ ps  
ω o